પમ્પા સરોવર

      

રામાયનમાં પમ્પા સરોવર ની વાત આવે છે. રામ ભગવાને શબરી નાં બોર આરોગ્યા તે જગા શબરીધામ તરીકે ઓળખાય છે અને ત્યાંથી ૧૦ કી. મી. દુર પમ્પા સરોવર આવેલું છે. સોનગઢ (સુરત નજીક) થી શબરીધામ આશરે ૫૫ કી. મી. દુર છે. અમે શબરીધામ અને પમ્પા સરોવર ઓગસ્ત ૨૦૧૦ માં ગયા હતા. વરસાદ ની ઋતુ હોવાથી પમ્પા સરોવર માં ઘણું પાણી આવતું હતું. આ સાથે મુકેલ ફોટો જુઓ.

1 ટીકા (+add yours?)

  1. Viren Shah
    નવેમ્બર 11, 2010 @ 18:45:34

    વાહ! કેટલું સુંદર સરોવર આપણા ઘરની સાવ બાજુમાં (ગુજરાતમાં જ). આ દ્રશ્ય જોઈને એવું લાગે કે હિમાલય પ્રદેશના સુંદર રમણીય સ્થળ પર આવી ચડ્યા છીએ.

    જવાબ આપો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: