સાચું બોલવાનો લાભ

  મારી નોકરી દરમ્યાન, મારી અમદાવાદથી મોરબી બદલી થઇ ત્યારે, હું દર પંદર દીવસે અમદાવાદ આવતો. અમદાવાદથી પાછા જવાનું થાય ત્યારે અમે અમદાવાદથી વહેલી સવારે પાંચ વાગે સૌરાષ્ટ્ર મેલમાં બેસીને વાંકાનેર ઉતરતા અને ત્યાંથી મોરબી જવાનું વાહન મળી જતું.

સૌરાષ્ટ્ર મેલ મુંબઈથી આવે  અને અમદાવાદમાં રિઝર્વેશનના ડબ્બા પણ લગભગ ખાલી થઇ જાય. એટલે અમે રિઝર્વેશનવાળા ડબ્બામાં અમદાવાદથી બેસી જતા. રેલવેનો   ટીટી પણ ૪ રૂપિયા લઈને અમને રિઝર્વેશનના ડબ્બામાં બેસવા દેતો. આમાં રેલવેને પણ ફાયદો, અને અમારી સગવડ પણ સચવાય.

      એક દિવસ આ રીતે એક  ટીટી અમારા ડબ્બામાં ચડ્યો. બાજુના વિભાગમાં એક જણને તેણે પૂછ્યું,” બીજો કોઈ  ટીટી અહી આવીને બધાની પાસેથી ચાર ચાર રૂપિયા લઇ ગયો ?”

ખરેખર બીજો કોઈ  ટીટી આવ્યો હતો જ નહિ, છતા ય પેલી વ્યક્તિએ કહ્યું,” હા, બીજો  ટીટી આવીને પૈસા લઇ ગયો ”

પછી આ  ટીટી મારી પાસે આવ્યો અને મને પૂછ્યું. મેં તો સાચું કહી દીધું કે, “બીજો કોઈ  ટીટી આવીને પૈસા લઇ ગયો નથી.”

મારી સાચું કહેવાની છાપ એ પડી કે એણે મારી પાસેથી ૪ રૂપિયા લીધા જ નહિ. અને પેલા જુઠું બોલનાર તરફ મો બગડી ને ચાલતો થયો.

  સાચું બોલવાથી લાભ તો થાય જ, છતા ભલે ક્યારેક લાભ ના થાય તો પણ માનસિક સંતોષ તો જરૂર મળે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: