“શહેરનું નામ શોધો” નો ઉકેલ

    ગઈ કાલે મેં મુકેલ પોસ્ટ “શહેરનું નામ શોધો” ને વાચકોએ ખુબ પ્રેમથી આવકારેલ છે. ખુબ ખુબ આભાર. કોમેન્ટસમાં તેનો ઉકેલ આવી ગયેલ છે જ . છતાં અત્યારે અહી તેનો ઉકેલ મુકું છું.

Write nine  –  લખનૌ
Courage town – હિમતનગર  
Old castle – જુનાગઢ
Ear flood – કાનપુર
Price town – ભાવનગર
Peacock seed – મોરબી
Water village – જલગાવ  
Peg town – જામનગર
Face – સુરત

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: