થોળ તળાવ

                                                   થોળ તળાવ

અમદાવાદથી આશરે વીસેક કિલોમીટર દૂર આવેલું થોળ તળાવ એક જોવા જેવી જગા છે. તળાવની ઉંચી પાળ પર ઉભા રહીને તળાવ સામે નજર નાખો તો એમ જ લાગે કે જાણે પાણીનો એક સાગર લહેરાતો હોય. તળાવ એટલું બધું મોટું છે કે સામો કિનારો દેખાય જ નહિ. અને એટલું બધું ઉંડુ છે કે ક્યાંયથી તળાવમાં ઉતરાય નહિ. બીક જ લાગે. નળસરોવર મોટું છે, પણ તે છીછરું છે. નળસરોવરની જેમ અહીં પણ શિયાળામાં પક્ષીઓ ઉતરી આવે છે. તળાવની આસપાસ બાવળનાં પુષ્કળ ઝાડ છે. રંગબેરંગી પક્ષીઓ જયારે આ ઝાડોમાં બેસીને કલરવ કરતાં હોય ત્યારે એ દ્રશ્ય કેટલું અદભૂત લાગે ! એમ જ થાય કે તળાવની પાળે બેસી જ રહીએ. ક્યારેક આ તળાવનું સૌન્દર્ય માણવા જરૂર જજો. પ્રવેશ અને પાર્કિંગની ફી આપવાની હોય છે. ગાંધીનગર-સરખેજ હાઈ વે પર થલતેજ સર્કલથી રાંચરડા થઈને થોળ જવાય છે. સાણંદથી પણ થોળ જવાય છે. આ સાથે મૂકેલ થોળ તળાવનો ફોટો જુઓ.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: