ભુજનું હમીરસર તળાવ

ભુજનું હમીરસર તળાવ

     આ સાથે મૂકેલા બે ફોટા જુઓ. બંને ફોટા ભુજના હમીરસર તળાવના છે. ભુજ એટલે કચ્છ જીલ્લો. સામાન્ય રીતે ભુજમાં વરસાદ બહુ જ ઓછો પડે છે, એટલે ભુજનું આ તળાવ બહુ ભરાય નહિ. બહુ બહુ તો ચોમાસામાં તળાવમાં પાણીની સપાટી વધે, પણ બાકીના સમયે તો પાણી ઓછું થઇ જાય. પહેલો ફોટો તળાવની સામાન્ય સ્થિતિનો છે. પણ ગઈ સાલ ૨૦૧૧માં કચ્છમાં વરસાદ બહુ જ પડ્યો, ભુજનું આ તળાવ છલકાઈ ગયું, અને તળાવ ફરતે બાંધેલા કોટમાંથી બહાર આવીને રોડ પર પણ વહેવા લાગ્યું. બીજા ફોટામાં ઓવરફલો થયેલું તળાવ, કોટ અને કોટની બહાર રસ્તા પર વહેતા પાણીનું દ્રશ્ય છે. બહાર પણ જાણે કે તળાવ જ હોય એવું લાગે છે. ભુજના લોકો માટે આ બહુ નવું દ્રશ્ય હતું. લોકોએ તે માણ્યું અને તકલીફો પણ ભોગવી.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: