સમાન અર્થવાળા શબ્દો – જવાબ

સમાન અર્થવાળા શબ્દો – જવાબ

કાવ્ય  — કવિતા

મહેંદી – હીના

ફૂલ – કુસુમ

સાંજ – સંધ્યા

સવાર – ઉષા

સુવર્ણ – હેમા, સોનું

અમૃત – સુધા

સમણાં – સપના

લીટી – રેખા

વેલ – લતા

રાત – નિશા

કમળ – સરોજ

દયા – કરુણા

આંખ – નયના

જમીન – ધરતી

ઝાંઝર – પાયલ

હકીકત – બીના

પૃથ્વી – ધરા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: