ફોટો ઓળખો

ફોટો ઓળખો

આ સાથે એક ફોટો મૂક્યો છે, તે શાનો છે ? અને તે સ્થળ ક્યાં આવેલું છે ? મને આ e-m address પર જવાબ લખવા વિનંતી. pravinkshah@gmail.com

એક અઠવાડિયા પછી હું બ્લોગ પર જવાબ લખીશ. તથા સાચો જવાબ આપનારનાં નામ પણ લખીશ.

Identify photo

1 ટીકા (+add yours?)

  1. અમિત પટેલ
    ફેબ્રુવારી 25, 2013 @ 13:47:37

    લક્ષ્મીવિલાસ પૅલેસ, વડોદરા

    જવાબ આપો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: