ફોટો ઓળખો ૯ નો જવાબ અને ફોટો ઓળખો ૧૦

ગયા વખતે મેં મૂકેલ ફોટો ‘મોતીશાહી મહેલ’ નો છે. આ મહેલ શાહીબાગ અમદાવાદમાં આવેલ છે. હાલ આ મકાનનો ઉપયોગ વાંચનાલય તરીકે થાય છે. સાચા જવાબ મોકલનાર મિત્રો

(૧) અશોક મોઢવડિયા

(૨) રઝિયા મિરઝા

(૩) નરેશ ચૌહાણ (તેમણે આ મહેલ વિષે ઘણી વધારાની માહિતી પણ મોકલી છે. તેમણે મોકલેલી માહિતી આ રહી.

‘SardarPatelMuseum

•This national museum is housed in the Moti Shahi Mahal in the Shahibaug area.

• After the Indian independence, from 1960 to 1978, this palace became

the Raj Bhavan, official residence of the Governor of Gujarat. On March

7, 1980, a memorial was founded to honor Sardar Vallabhbhai Patel.

•The room on the first floor where Tagore stayed is dedicated to him and

carries his memory through portraits, pictures, writings and a large

statue of this great son of India.’

મિત્રોનો આભાર.

ફોટો ઓળખો ૧૦

આ સાથે નવો ફોટો મૂકું છું. તેને ઓળખીને જવાબ લખજો. pravinkshah@gmail.com

DSCF1444

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: