હસો ભાઈ હસો !

હસો ભાઈ હસો !

 

પત્ની કહે, ‘ મેં સાંભળ્યું છે કે સ્વર્ગમાં પતિ-પત્નીને સાથે રહેવા નથી દેતા.’

પતિ કહે, ‘ગાંડી, એટલે તો એને સ્વર્ગ કહે છે.’

———-

પત્ની કહે, ‘મેં સાંભળ્યું છે કે પુરુષોને સ્વર્ગમાં અપ્સરાઓ મળે છે. સ્ત્રીઓને શું મળે ?’

પતિ બોલ્યા, ઉપરવાળો ફક્ત દુખી લોકોનું જ સાંભળે છે.’

———-

સંતાએ એની સાસુને બહાર કેમ ફેંકી દીધી ? કારણ કે બાબા રામદેવે  તેમના યોગના ક્લાસમાં કહ્યું હતું કે ‘અપની સાંસકો બહાર નિકાલો’

———-

ટીના : ‘અચાનક તું બહુ બચત કરવા માંડી છે ને કંઈ….!’
મીના : ‘હા, મારા પતિની છેલ્લી ઈચ્છા એ જ હતી. ડૂબતી વખતે તેઓ એમ જ કહેતા રહ્યા, “બચાવો…બચાવો….”’
———-

યુવતી : ‘જોજે તને તો નરકમાં પણ જગ્યા નહીં મળે.’
યુવક : ‘ભલે ને ! કોઈ ચિંતા નહીં. કારણ કે હું પણ બધી જગ્યાએ તારી સાથે આવવા નથી માગતો !’
———-

પતિ પત્ની વચ્ચે ઝગડો થઇ ગયો. પતિ ઓફિસ ચાલ્યો ગયો. સાંજે ફોન કરીને પૂછ્યું, ‘આજે રસોઈમાં શું બનાવ્યું છે ?’

પત્નીએ કહ્યું, ‘ઝેર’

પતિએ જવાબ આપ્યો, ‘મને આવતા મોડું થશે. તું ખાઈને સુઈ જજે.’

———-

છોકરીનું દિલ પાણી જેવું હોય છે, અને છોકરાનું મોબાઈલ જેવું. હવે મોબાઈલ પાણીમાં પડે કે પાણી મોબાઈલ પર પડે, ભોગવવાનું તો મોબાઈલે જ આવે છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: