ગીતોના ગાયક

ગીતોના ગાયક 

      નીચે થોડાં હિન્દી ફિલ્મોનાં ગીતોનું મુખડું લખ્યું છે. આ ગીતો કોણે ગાયેલાં છે, તે કહો. જવાબ pravinkshah@gmail.com પર લખ્શોજી.

નં

ગીત

ફિલ્મનું નામ

ગાયક

1 કભી તન્હાઈયોં મેં યુ, હમારી યાદ આયેગી હમારી યાદ આયેગી  
2 ફૂલ તુમ્હે ભેજા હૈ ખતમેં સરસ્વતી ચંદ્ર  
3 ભીગા ભીગા મૌસમ આયા, બરસે ઘટા ઘનઘોર ભયાનક  
4 આ જા રે, આ જા રે ઓ મેરે દિલબર આ જા નૂરી  
5 તેરે મેરે હોઠો પે, મીઠે મીઠે ગીત મીતવા ચાંદની  
6 અખિયોં કે ઝરોખોં સે, મૈને દેખા જો સાંવરે અખિયોં કે ઝરોખોં  
7 જબ હમ જવાં હોંગે, જાને કહાં હોંગે બેતાબ  
8 તેરી ઝીલ સી ગહરી આંખો મેં, કુછ દેખા હમને ધુએં કી લકીર  
9 તેરે મેરે બીચમે, કૈસા હૈ યે બંધન અનજાના એક દૂજે કે લિયે  
10 તૂને પ્યાર કી બીન બજાઈ, મૈ દોડી ચાલી આઈ આઈ મિલન કી રાત  
11 પાલકી મેં હોકે સવાર ચલી રે, મૈ તો અપને સાજન ખલનાયક  
12 ઘુંઘટકી આડસે દિલબરકા, દિદાર અધૂરા રહતા હૈ હમ હૈ રાહી પ્યારકે  
13 પરદેશી, પરદેશી જાના નહિ, મુઝે છોડકે, મુઝે છોડકે રાજા હિન્દુસ્તાની  
14 ના કજરે કી ધાર, ના મોતિયોં કે હાર મોહરા  
15 મારે હિવડે મેં નાચે મોર, તક થૈયા થૈયા હમ સાથ સાથ હૈ  
16 મુસાફિર જાને વાલે, નહિ ફિર આને વાલે ગદર  
17 અગર તુમ મિલ જાઓ, જમાના છોડ દેંગે હમ ઝહર  
18 કજરા રે, કજરા રે, તેરે કારે કારે નયના બન્ટી ઔર બબલી  
19 બરસો રે મેઘા મેઘા બરસો રે ગુરુ  
20 તુઝે યાદ ન મેરી આઈ, કિસી સે અબ ક્યા કહના કુછ કુછ હોતા હૈ  

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: