‘ગીતોના ગાયક’ ના જવાબ

                                                  ‘ગીતોના ગાયક’ ના જવાબ

નં

ગીત

ફિલ્મનું નામ

ગાયક

1 કભી તન્હાઈયોં મેં યુ, હમારી યાદ આયેગી હમારી યાદ આયેગી મુબારક બેગમ
2 ફૂલ તુમ્હે ભેજા હૈ ખતમેં સરસ્વતી ચંદ્ર લતા – મુકેશ
3 ભીગા ભીગા મૌસમ આયા, બરસે ઘટા ઘનઘોર ભયાનક હેમલતા
4 આ જા રે, આ જા રે ઓ મેરે દિલબર આ જા નૂરી લતા – નીતીન
5 તેરે મેરે હોઠો પે, મીઠે મીઠે ગીત મીતવા ચાંદની લતા – બાબલા
6 અખિયોં કે ઝરોખોં સે, મૈને દેખા જો સાંવરે અખિયોં કે ઝરોખોં હેમલતા
7 જબ હમ જવાં હોંગે, જાને કહાં હોંગે બેતાબ લતા – શબ્બીર
8 તેરી ઝીલ સી ગહરી આંખો મેં, કુછ દેખા હમને ધુએં કી લકીર નીતીન – વાણી
9 તેરે મેરે બીચમે, કૈસા હૈ યે બંધન અનજાના એક દૂજે કે લિયે લતા – એસપી
10 તૂને પ્યાર કી બીન બજાઈ, મૈ દોડી ચાલી આઈ આઈ મિલન કી રાત અનુરાધા
11 પાલકી મેં હોકે સવાર ચલી રે, મૈ તો અપને સાજન ખલનાયક અલકા
12 ઘુંઘટકી આડસે દિલબરકા, દિદાર અધૂરા રહતા હૈ હમ હૈ રાહી પ્યારકે અલકા -શાનુ
13 પરદેશી, પરદેશી જાના નહિ, મુઝે છોડકે, મુઝે છોડકે રાજા હિન્દુસ્તાની અલકા-ઉદિત-સપના
14 ના કજરે કી ધાર, ના મોતિયોં કે હાર મોહરા સાધના-પંકજ
15 મારે હિવડે મેં નાચે મોર, તક થૈયા થૈયા હમ સાથ સાથ હૈ અલકા-હરીહરન-ઉદિત
16 મુસાફિર જાને વાલે, નહિ ફિર આને વાલે ગદર પ્રીતિ-ઉદિત
17 અગર તુમ મિલ જાઓ, જમાના છોડ દેંગે હમ ઝહર શ્રેયા-ઉદિત
18 કજરા રે, કજરા રે, તેરે કારે કારે નયના બન્ટી ઔર બબલી આલીશા-શંકર
19 બરસો રે મેઘા મેઘા બરસો રે ગુરુ શ્રેયા-ઉદય
20 તુઝે યાદ ન મેરી આઈ, કિસી સે અબ ક્યા કહના કુછ કુછ હોતા હૈ અલકા-ઉદિત-મનપ્રીત