સાબરમતી નદી પરનો ધરોઈ ડેમ

                                      સાબરમતી નદી પરનો ધરોઈ ડેમ 

      અરવલ્લીના પહાડોમાંથી નીકળતી આ નદી અમદાવાદમાં થઈને છેલ્લે અરબી સમુદ્રને મળે છે. આ નદી પર મહેસાણા જીલ્લામાં ધરોઈ ગામ આગળ બંધ બાંધ્યો છે. બંધનો હેતુ ખેતી માટે પાણી પૂરું પાડવાનો, વીજળી પેદા કરવાનો અને નદીમાં આવતા પૂરને નાથવાનો છે.

૧૯૭૮માં આ બંધ બંધાયો ત્યારે ૨૮ ગામો ડૂબમાં ગયાં હતાં. સરકારે આ ગામોના લોકોને બીજે વસાવ્યા છે. બંધની તેના પાયાથી ઉંચાઈ ૪૫ મીટર છે. બંધની કુલ લંબાઈ ૧.૨ કી.મી. છે. બંધમાંથી ડાબી અને જમણી બંને બાજુએથી નહેરો કાઢેલી છે. નહેરોની કુલ લંબાઈ ૭૪ કી.મી. છે. આ નહેરો મારફતે ઘણા વિસ્તારમાં ખેતી માટે પાણી પૂરું પડાય છે. બંધના પાયા આગળ રાખેલાં ટર્બાઈનોની વીજળી પેદા કરવાની કુલ ક્ષમતા ૧.૪ મેગાવોટ છે.

બંધ જોવા માટે, પ્રવેશ આગળ ઓળખપત્ર રજૂ કરીને પરવાનગી લેવાની હોય છે.  બંધના કિનારે ઉભા રહીને જોતાં ઉપરવાસમાં ક્યાંય સુધી પાણીનું સરોવર ભરાયેલું દેખાય છે. કિનારેથી કાઢેલી નહેર પણ નજરે પડે છે.

અમદાવાદથી વિસનગર, ખેરાલુ અને દાંતા થઈને અંબાજીના રસ્તે જતાં ખેરાલુ પછી સતલાસણા ગામ આવે છે. આ ગામથી ધરોઈ ડેમ માત્ર ૯ કી.મી. દૂર છે. અમદાવાદથી ધરોઈ ડેમનું અંતર ૧૫૦ કી.મી. છે. દાંતાથી તે ૨૪ કી.મી. દૂર છે.

શહેરી વિસ્તારથી દૂર જંગલ વિસ્તારમાં આવેલો આ ડેમ જોવાની મજા આવે છે. ડેમના નીચવાસમાં પીકનીક મનાવી શકાય એવી જગા છે. અહીંનો શાંત, સુંદર માહોલ મનને આનંદિત કરી દે છે.

ધરોઈ ડેમની નજીક તારંગા હીલ એક જોવા જેવી જગા છે. અહીં પ્રખ્યાત જૈન તીર્થ આવેલું છે.

સાબરમતી નદી પરનો ધરોઈ ડેમ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: