“મીરેકલ ગાર્ડન, દુબઈ” ના ફોટા

આજે દુબઈમાં આવેલ “મીરેકલ ગાર્ડન” ના થોડા ફોટા મૂકું છું.

1

 

2

Dubai Miracle Garden

Dubai Miracle Garden

5

6

7

9

8

10

11

12

????????????????????

14

???????????????????????????????????????????????????

16

17

18

19

20

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: