ભારતના રાષ્ટ્રપતિઓ

               ભારતના રાષ્ટ્રપતિઓ

     નામ                               ક્યાંથી               ક્યાં સુધી

રાજેન્દ્રપ્રસાદ                    26 – 1 – 50         12 – 5 – 62

રાધાક્રીશ્નન                      13 – 5 – 62         13 – 5 – 67

ઝાકીર હુસેન                    13 – 5 – 67          3 – 5 – 69

વી. વી. ગીરી                    3 – 5 – 69         20 – 7 – 69

મોહમદ હિદાયતુલ્લા        20 – 7 – 69         24 – 8 – 69

વી. વી. ગીરી                  24 – 8 – 69        24 – 8 – 74

ફખરુદ્દીન અલીઅહમદ     24 – 8 – 74         11 – 2 – 77

બી.ડી. જત્તી                    11 – 2 – 77         25 – 7 – 77

સંજીવ રેડ્ડી                     25 – 7 – 77          25 – 7 – 82

જ્ઞાની ઝૈલસીંગ               25 – 7 – 82          25 – 7 – 87

વેંકટ રામન                    25 – 7 – 87          25 – 7 – 92

શંકરદયાળ શર્મા             25 – 7 – 92           25 – 7 – 97

કે. આર. નારાયણન         25 – 7 – 97           25 – 7 – 2002

અબ્દુલ કલામ                 25 – 7 – 02            25 – 7 – 07

પ્રતિભા પાટીલ                25 – 7 – 07            25 – 7 – 12

પ્રણવ મુખરજી                 25 – 7 – 12            હાલ ચાલુ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: