ખોડલ ધામ, કુબડથલ

                                                      ખોડલ ધામ, કુબડથલ

ખોડલ ધામ અમદાવાદથી બાલાસિનોર જવાના હાઈવે પર, અમદાવાદની નજીક કણભા ગામ પાસે કુબડથલ પાટિયા આગળ આવેલું છે. અહીં હાઈવે બનાવતી વખતે આ મંદિર વચ્ચે આવતું હતું, તો મંદિરને તોડ્યા વગર, ઉપર હાઈવે બનાવ્યો, અને મંદિર હાઈવેની નીચે રહ્યું. એ દ્રષ્ટિએ આ મંદિર જોવા જેવું છે. હાઈવેની બાજુમાં સર્વિસ રોડ છે. સર્વિસ રોડ પરથી મંદિરમાં જઇ શકાય છે. સર્વિસ રોડની બીજી બાજુ બીજું ખોડિયાર મંદિર બનાવ્યું છે. છેલ્લા ફોટામાં મંદિરની ઉપર હાઈવે દેખાય છે.

1_IMG_9654

2_IMG_9651

3_IMG_9652

4_IMG_9656

5_IMG_9658

6_IMG_9659

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: