ધાબાડુંગરી

ધાબાડુંગરી

પંચમહાલ જીલ્લામાં હાલોલથી પાવાગઢ માત્ર ૭ કી.મી. દૂર છે, પણ આટલા ટૂંકા અંતરમાં જોવા જેવી જગાઓ અનેક છે. (૧) ધાબા ડુંગરી (૨) વિરાસત વન (૩) એક મિનાર કી મસ્જીદ (૪) હેલીકલ વાવ (૫) સક્કર ખાનનો મકબરો (૬) ખૂણીયા મહાદેવ. અને પછી ચાંપાનેર અને પાવાગઢ તો ખરાં જ.
આ બધામાંથી આજે ફક્ત ધાબા ડુંગરીના ફોટા અહીં મૂકું છું. અહીં એક ટેકરી પર હોસ્પિટલ, મંદિરો અને એક સુંદર મજાનું પીકનીક સ્થળ ઉભું કર્યું છે. ૬૭ પગથિયાં ચડીને ટેકરી પર પહોંચો, એટલે પહેલાં તો હોસ્પિટલ દેખાય. હોસ્પિટલમાં પગથિયાં આગળ સિમેન્ટ કોન્ક્રીટની એક મોટી આંખ બનાવેલી છે, એ તરત જ આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. હોસ્પિટલ આગળ માતાજીનું મંદિર છે, બાગબગીચા છે, બાજુમાં એક સાધુમહારાજની સમાધિ છે. પાછળના ભાગમાં બદરીનાથની ગુફા છે, એની બાજુમાં સહેજ નીચે દુર્ગામાતાનું મંદિર છે. હોસ્પિટલની બાજુમાં ટ્રસ્ટની ઓફિસ અને વિશાળ ખુલ્લી જગા છે. ટેકરી પરથી આખું હાલોલ ગામ દેખાય છે. આખો પાવાગઢ પર્વત પણ અહીંથી દેખાય છે. પાવાગઢનું આવું સુંદરતમ દર્શન તો અહીંથી જ થઇ શકે. અહીં રસોડાની વ્યવસ્થા છે. અગાઉથી નક્કી કરીને આવો તો જમવાની સગવડ થઇ શકે. અમે અહીં ૨૦૦૮માં ગયા હતા.

1

2

3

4

5

6

7

8

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: