વિરાસત વન

હાલોલથી પાવાગઢના ૭ કી.મી. રસ્તા પર ધાબાડુંગરીથી ૩ કી.મી. દૂર જેપુરા ગામ આગળ, વિરાસત વન નામની જગા છે. એના ફોટા અહીં મૂકું છું. ગુજરાત સરકારે આ વન ઉભું કર્યું છે. વનનું પ્રવેશદ્વાર આકર્ષક છે, બહારનો દેખાવ બહુ જ સરસ છે. પાર્કીંગ માટે પૂરતી જગા છે. બેત્રણ દુકાનો પણ લાગેલી છે. આ વનનું ૨૦૧૧માં શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે લોકાર્પણ થયેલું છે. ગેટમાં દાખલ થયા પછી, અંદર સહેજ આગળ, વિરાસત વનનો નકશો મૂકેલો છે. વિરાસત એટલે વારસો. આપણી જૂની સંસ્કૃતિ અને ઔષધિઓ વગેરેનાં વૃક્ષો અને છોડ અહીં ઉગાડ્યા છે. એમાં સાંસ્કૃતિક વન, આજીવિકા વન, આનંદ વન, આરોગ્ય વન, આરાધના વન, નિસર્ગ વન, અને જૈવિક વન જેવા વિભાગો છે. અંદરના રસ્તાઓ પર ફરીને આ બધા વિભાગો જોઈ શકાય છે. દરેક વિભાગમાં તેને લગતાં વૃક્ષો ઉગાડેલાં છે. અંદર કાફેટેરિયા, વનકુટિર અને ટોઇલેટ બ્લોક છે. એક તળાવ અને તેના પર પૂલ બનાવેલા છે. અમે અહીં ૨૦૧૬માં ગયા હતા.

101946879_10221129119551032_7563476230465388544_o

2

3

4

5

6

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: